Home > Ebook > Giáo trình Microsoft Access 2003

Giáo trình Microsoft Access 2003


Microsoft Access 2003 là chương trình của bộ ứng dụng văn phòng chạy trên môi trường Windows. Đây là phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ giúp quản lý, bảo trì và khai thác dữ liệu trên máy tính.
Quyển giáo trình này gồm 14 chương: 

 • Chương 1: Giới thiệu Microsoft Access
 • Chương 2: Tạo cơ sở dữ liệu và bảng
 • Chương 3: Thao tác trên bảng
 • Chương 4: Mối quan hệ giữa các bảng
 • Chương 5: Toán tử – Biểu thưc – Hàm
 • Chương 6: Truy vấn
 • chương 7: Select query
 • Chương 8: Các query khác
 • Chương 9: Biểu mẫu (Form)
 • Chương 10: Main form và Sub form
 • Chương 11: Báo biểu (Report)
 • Chương 12: Macro
 • Chương 13: Đơn thể và thủ tục
 • Chương 14: Đối tượng truy xuất dữ liệu
Loại file: pdf
Dung lượng: 239 trang – 6.13 MB
Advertisements
 1. 15/02/2012 at 11:24 AM

  hjhj..
  cảm ơn, mình đang cần cái này.
  Cảm on nhá.
  mà làm blog đẹp thế. dạy a em với.
  Gé thăm blog. ngocsonit.tk của mình nhé.
  cũng là worpress mà

 2. MAgicDragon1991
  19/03/2012 at 10:55 PM

  Thank Bạn

 3. MagicDragon1991
  19/03/2012 at 10:57 PM

  Thank Bạn Nha!!!

 4. kha
  22/04/2012 at 8:53 AM

  cam on rat nhieu

 5. Trung Hieu
  25/04/2012 at 3:19 PM

  Thanks rat nhieu, minh dang can!

 6. ốc sên
  09/05/2012 at 9:53 AM

  cảm ơn bạn nhiều. mình tìm mãi mới được.
  Bạn có giáo trình Access 2007 không. cho mình xin với!

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: