Home > Ubuntu > Tăng tốc độ hiển thị menu của Ubuntu

Tăng tốc độ hiển thị menu của Ubuntu


Việc tăng tốc độ hiển thị menu của Ubuntu đơn giản hơn của Windows nhiều.

Thực hiện:
Dùng 1 chương trình soạn thảo văn bản (có thể dùng gedit có sẵn trong Ubuntu) soạn đoạn văn bản  có nội dung như sau:

gtk-menu-popup-delay = 10

Nội dung file .gtkrc-2.0

Sau đó lưu file này vào thư mục Home với tên .gtkrc-2.0 (chú ý có dấu chấm trước tên file), thế là xong. Cần khởi động lại mới có hiệu lực.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: