Home > Thủ thuật > Thay đổi Startup Type của dịch vụ bằng Command Promt

Thay đổi Startup Type của dịch vụ bằng Command Promt


Nhấn Windows + R, gõ services.msc, trong danh sách các dịch vụ, double click vào dịch vụ muốn thay đổi Startup Type.

 

Trong hộp thoại Properties của dịch vụ, nhìn phần Service name để biết tên của dịch vụ.Ví dụ ở đây sẽ disable dịch vụ Automatic Update, tên của dịch vụ là wuauserv

Mở Command Promt: nhấn Windows + R, gõ cmd để mở cửa sổ Command Promt, để thay đổi Startup Type của dịch vụ, ta sử dụng lệnh sc như sau:

sc config "tên dịch vụ" start= <tùy chọn khởi động>

Chú ý là sau dấu “=” cần có 1 khoảng trắng
<tùy chọn khởi động> có thể có các giá trị sau:

  • auto: tự khởi động theo HĐH, tương ứng với kiểu Automatic
  • demand: tương ứng với kiểu Manual
  • disabled: ngăn không cho khởi động

Ví dụ để thiết lập Startup Type của dịch vụ Automatic Update là Disabled, ta sẽ gõ lệnh sau vào cửa sổ Command Promt:

sc config "wuauserv" start= disabled

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: