Home > Thủ thuật > Đưa lệnh mở Command Promt vào menu chuột phải

Đưa lệnh mở Command Promt vào menu chuột phải


Đôi khi bạn cần vào 1 thư mục nào đó từ của sổ Command Promt, nhưng nếu đường dẫn đến thưc mục đó dài và khó nhớ, hoặc việc gõ đầy đủ đường dẫn đến thư mục đó rất dễ sai. Thủ thuật dưới đây sẽ giúp bạn đưa lệnh mở Command Promt vào menu chuột phải của thư mục, khi cần mở Command Promt đến thư mục nào đó, bạn chỉ cần click phải chuột lên nó và chọn lệnh mở Command Promt.

Các bước thực hiện:

Nhấn Windows + R, gõ regedit để vào Registry Editor

Sau đó tìm đến khóa HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell, click phải vào khóa shell và chọn New → Key

Và đặt tên cho khóa vừa tạo là CommandPromt

Sang khung bên phải, click phải vào (Default) và chọn Modify (hoặc double cho nhanh).

Sau đó gõ vào 1 câu gì đó tùy ý bạn, ví dụ như “Mở cửa sổ Command Promt”, sau đó click OK.

Tiếp tục click phải vào khóa CommandPromt vừa tạo ở trên và chọn New→ Key, đặt tên cho khóa mới này là Command.

Sang panel bên phải, double click vào (Default) và gõ vào câu lệnh sau:

cmd.exe /k cd %1

Sau đó nhấn OK, bây giờ có thể thoát Registry Editor.

Bây giờ khi click phải vào 1 thư mục, bạn sẽ thấy có thêm lệnh “Mở cửa sổ Command promt”

Khi chọn “Mở cửa sổ Command promt”, bạn sẽ thấy cửa sổ Command Promt mở ra và đang trỏ đến thư mục bạn đã chọn.

Khi chọn “Mở cửa sổ Command promt”, bạn sẽ thấy cửa sổ Command Promt mở ra và đang trỏ đến thư mục bạn đã chọn.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: