Home > Lập trình > Kiểm tra số nguyên tố

Kiểm tra số nguyên tố


Số nguyên tố là số tự nhiên chỉ chia hết cho 1 và cho chính nó. Do vậy, 0 và 1 không phải là số nguyên tố. Số 2 là số nguyên tố đầu tiên.

Nhập vào 1 số nguyên, kiểm tra nó có phải là số nguyên tố hay không. Nếu nó không phải là số nguyên tố thì cho biết số nguyên tố lớn hơn  gần nhất

Ví dụ:

5 là số nguyên tố.
8 không phải là số nguyên tố
Số nguyên tố lớn hơn gần 8 nhất là 11

Mã nguồn của chương trình

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

int nguyento(int n)
{

//Ham kiem tra n co phai la so nguyen to hay khong
//Neu n la so nguyen to, ham tra ve 1
//Neu khong phai so nguyen to, ham tra ve 0
int i;
if (n==0||n==1) return 0;
for (i=2; i<=sqrt(n); i++)

if (n%i==0) return 0;

return 1;

}

void main()

{

clrscr();
int n;
cout<<“Nhap so can kiem tra:”;
cin>>n;
if (nguyento(n))

cout<<n<<” la so nguyen to”;

else
{

cout<<n<<” khong phai la so nguyen to”<<endl;
//Tim so nguyen to lon hon gan nhat
while (!nguyento(n))

n++;

cout<<“So nguyen to lon hon gan nhat la “<<n;

}

getch();

}

Advertisements
 1. Huy
  14/09/2011 at 8:33 AM

  thuật toán này chạy trên chương trình nào vậy bạn?
  Mình không hiểu nhiều về máy tính nhưng mình đang nghiên cứu cách tìm ra số nguyên tố.
  Do vậy, mình muốn kiểm tra lại tính chính xác của nó.
  Bạn nào có thể giúp mình được không?
  cảm ơn các bạn trước
  Huy
  ad8333@yahoo.com

 2. thanhphu0111@yahoo.com.vn
  19/04/2012 at 7:12 PM

  Code trên là C++ đó bạn , Bạn cài chương trình C++ rồi test

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: