Home > Thủ thuật > Tạo shortcut để khóa máy tính

Tạo shortcut để khóa máy tính


Ngoài phương pháp nhấn tổ hợp phím Win key + L để khóa máy tính, ta cũng có thể tạo shortcut để thực hiện công việc này.

Click phải vào nơi muốn tạo shortcut, chọn New → Shortcut, trong hộp thoại Create shortcut, tại ô Type a location of the item gõ vào dòng lệnh sau:

rundll32.exe user32.dll, LockWorkStation

Sau đó click Next, gõ tiêu đề cho cái shortcut vừa mới tạo vào ô Type a name for this shortcut và nhấn Finish

Ngoài việc dùng shortcut, ta cũng có thể tạo 1 file có đuôi .BAT với nội dung là dòng lệnh trên để thực hiện việc khóa máy tính.

Bài 1: Class bit được dùng để nhận dạng địa chỉ IP. Lớp C có class bit là

A. 011

B. 110

C. 001

D. 111

Bài 2 : Trong các lớp địa chỉ IP gồm A, B, C và D. Địa chỉ lớp nào hỗ trợ số máy nhiều nhất, số mạng nhiều nhất.

A. A

B. B

C. C

D. D

Bài 3 : Cấu trúc địa chỉ IP lớp C được chia làm 2 phần là Net-id và Host-id như sau :

A.16-16

B. 16-8

C. 8-24

D. 24-8

Bài 4: Địa chỉ Máy 192.166.22.89/26 thuộc Mạng nào sau đây:

A.192.166.22.62

B.192.166.22.32

C.192.166.22.64

D.192.166.22.70

Bài 5: Bạn được yêu cầu chia nhỏ địa chỉ mạng 172.12.0.0 thành nhiều mạng con. Mỗi mạng con có khoảng 458 địa chỉ máy. Bạn sử dụng network mask là bao nhiêu? Vì sao?( học sinh phải hiểu rõ)

A. 255.255.224.0

B. 255.255.254.0

C. 255.255.240.0

D. 255.255.192.0

Bài 6: Khi cấu hình địa chỉ IP, bạn buộc phải cấu hình subnet mask. Ý nghĩa hay tác dụng của subnet mask là gì? Giải thích.

Bài 7: Bạn cấu hình chia địa chỉ mạng 210.106.14.0 dùng với subnet mask 24. Có bao nhiêu mạng và mỗi mạng có bao nhiêu máy?

Bài 8: Sơ đồ kết nối vật lý các máy tính, cable và những thiết bị khác trên mạng được gọi là? Vì sao?

Bài 9: Cho địa chỉ mạng 192.168.21.0/24. Yêu cầu chia nhỏ địa chỉ trên thành 4 mạng con. Subnet mask tương ứng sẽ là?

Bài 10: Trong các địa chỉ sau, chọn địa chỉ không nằm cùng đường mạng với các địa chỉ còn lại:

A. 203.29.100.100/255.255.255.240

B. 203.29.100.110/255.255.255.240

C. 203.29.103.113/255.255.255.240

D. 203.29.100.98/255.255.255.240

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: