Home > Lập trình > Kiểm tra trạng thái Form trong Access

Kiểm tra trạng thái Form trong Access


Sẽ có trường hợp ta cần viết code để tác động lên 1 form, nhưng nếu form đó đang ở trạng thái đóng hay Design View, Access sẽ phát sinh lỗi.

Ví dụ khi đang làm việc trên frmOrders, nhưng ta cần thực hiện lệnh để Requery  Combo Box cboCustomers trên form frmCustomers, nếu frmCustomers đang ở trạng thái Design View, ta sẽ nhận được thông báo lỗi.

Do đó ta cần kiểm tra trạng thái của form trước khi tác động lên nó bằng cách kết hợp hàm Syscmd và thuộc tính CurrentView.

  • Hàm Syscmd: giá trị hàm Syscmd
Giá trị Trạng thái Form
0 Form đang bị đóng
1 Form đang ở trạng thái Design View hay Form View
  • Thuộc tính CurrentView: giá trị thuộc tính CurrentView
Giá trị Trạng thái Form
Phát sinh thông báo lỗi Form đang bị đóng
0 Form đang ở trạng thái Design View
1 Form đang ở trạng thái Form View

Ta sẽ viết hàm isFormOpen(frmName) để kiểm tra, nếu form đang mở ở chế độ Form View, hàm sẽ trả về True, ngược lại, hàm sẽ trả về False

Advertisements
  1. 29/09/2013 at 10:48 PM

    Tks bài viết, anh Trung rang viết nhiều nhiều lên nha :(

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: