Home > Ebook > Các giải pháp lập trình C#

Các giải pháp lập trình C#


LỜI TỰA:
Các giải pháp lập trình C# khảo sát chiều rộng của thư viện lớp .NET Framework và cung cấp giải pháp cụ thể cho các vấn đề thường gặp. Mỗi giải pháp được trình bày theo dạng “vấn đề/giải pháp” một cách ngắn gọn và kèm theo là các ví dụ mẫu. Các giải pháp lập trình C# không nhằm mục đích hướng dẫn bạn cách lập trình C#. Tuy vậy, ngay cả khi mới làm quen với lập trình ứng dụng được xây dựng trên .NET Framework với C#, bạn cũng sẽ nhận thấy quyển sách này là một tài nguyên vô giá. 

Một cách lý tưởng, khi bạn đối mặt với một vấn đề, quyển sách này sẽ cung cấp một giải pháp – hay ít nhất nó sẽ gợi cho bạn hướng đi đúng. Ngay cả nếu bạn chỉ muốn mở rộng kiến thức của mình về thư viện lớp .NET, Các giải pháp lập trình C# cũng là một tài liệu rất hữu ích.

Bạn không thể trở nên thành thạo C# và các lớp trong thư viện lớp .NET nếu chỉ đơn thuần đọc về chúng, bạn phải sử dụng và thử nghiệm chúng bằng cách viết thật nhiều chương trình. Cấu trúc và nội dung của quyển sách này cũng như tính khả thi trong thế giới thực của các giải pháp được đưa ra sẽ cung cấp điểm khởi đầu hoàn hảo, để từ đó làm bàn đạp cho việc thử nghiệm của chính bạn.

Phần mã lệnh trong quyển sách này đã được viết và chạy thử nghiệm trên phiên bản 1.1 của .NET Framework. Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ nhận thấy ví dụ mẫu này cũng sẽ chạy trên phiên bản 1.0 hay 2.0 của .NET Framework, tuy nhiên điều này chưa được thử nghiệm.

 • Chương 1: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG
 • Chương 2: THAO TÁC DỮ LIỆU
 • Chương 3: MIỀN ỨNG DỤNG, CƠ CHẾ PHẢN CHIẾU, VÀ SIÊU DỮ LIỆU
 • Chương 4: TIỂU TRÌNH, TIẾN TRÌNH, VÀ SỰ ĐỒNG BỘ
 • Chương 5: XML
 • Chương 6: WINDOWS FORM
 • Chương 7: ASP.NET VÀ WEB FORM
 • Chương 8: ĐỒ HỌA, ĐA PHƯƠNG TIỆN, VÀ IN ẤN
 • Chương 9: FILE, THƯ MỤC, VÀ I/O
 • Chương 10: CƠ SỞ DỮ LIỆU
 • Chương 11: LẬP TRÌNH MẠNG
 • Chương 12: DỊCH VỤ WEB XML VÀ REMOTING
 • Chương 13: BẢO MẬT
 • Chương 14: MẬT MÃ
 • Chương 15: KHẢ NĂNG LIÊN TÁC MÃ LỆNH KHÔNG-ĐƯỢC-QUẢN-LÝ
 • Chương 16: CÁC GIAO DIỆN VÀ MẪU THÔNG DỤNG
 • Chương 17: SỰ HÒA HỢP VỚI MÔI TRƯỜNG WINDOWS
 • Phụ lục a: GIỚI THIỆU 1 SỐ CÔNG CỤ .NET
 • Phụ lục B: THUẬT NGỮ ANH – VIỆT

Tác giả : Nguyễn Ngọc Bình Phương |Thái Thanh Phong
Nhà xuất bản : Giao thông Vận tải (10/2006)
DOWNLOAD

Advertisements
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: