Home > Kiến thức, Thủ thuật > Bảo vệ bảng tính Excel 2007

Bảo vệ bảng tính Excel 2007


Một bài viết hướng dẫn chi tiết về các phương pháp bảo vệ bảng tính excel 2007, bao gồm các vấn đề chính sau:

  • Đặt mật khẩu để mở hoặc chỉnh sửa file
  • Bảo vệ cấu trúc của workbook: không cho phép thêm, xóa, thay đổi vị trí hoặc đổi tên các worksheet
  • Bảo vệ cấu trúc của worksheet: ngăn việc chèn, xóa dòng, cột
  • Cấm chọn hoặc cấm gõ vào các ô chứa công thức
  • Giấu công thức của cell
  • Ẩn worksheet

Các bạn có thể xem bài tại link bên dưới.
Tổng hợp bảo vệ bảng tính Excel 2007

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: